Przetwarzanie żywicy syntetycznej.

Przetwarzanie żywicy syntetycznej

Przetwarzaj żywicę syntetyczną odpowiednio i trwale

Przetwarzanie żywicy syntetycznej. Jeśli chcesz przetwarzać żywicę syntetyczną, możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów żywicy. Żywica epoksydowa i żywica poliestrowa są zasadniczo przetwarzane w podobny sposób, ale mają różne specyficzne właściwości zarówno podczas odlewania, jak i w rezultacie. Czynnik czasu ma kluczowe znaczenie.

Przetwarzanie żywicy syntetycznej. Warunki zewnętrzne

Żywica syntetyczna to płynny i przezroczysty materiał, który miesza się z utwardzaczem i innymi dodatkami. Ta mieszanka skutkuje okresami czasu i zachowaniem materiału, które prowadzą do żelowania, suszenia i utwardzania żywicy syntetycznej.

Ponieważ na reakcję chemiczną i fizyczną żywicy syntetycznej mają wpływ czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura i wilgotność, wartości docelowe powinny zostać ustalone i utrzymane. Temperatura przetwarzania większości żywic syntetycznych powinna wynosić od 18 do 22 stopni Celsjusza. Idealnie wilgotność wynosi od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu procent, ale może też dochodzić do około czterdziestu procent.

Podczas przetwarzania żywicy syntetycznej ważna jest stabilność i utrzymanie warunków zewnętrznych podczas całego procesu suszenia i utwardzania. W przypadku większości żywic syntetycznych ostateczne utwardzenie uzyskuje się dopiero po czterech do ośmiu tygodniach.

Żywice epoksydowe i poliestrowe

Przetwarzanie żywicy syntetycznej
Żywica

Rola utwardzacza, który jest dodawany do ciekłej żywicy syntetycznej, odgrywa inną rolę w obu rodzajach żywicy. O ile ilość i rodzaj utwardzacza dodanego do żywicy poliestrowej prawie wyłącznie wpływa na czas trwania stanu utwardzenia, to utwardzacz ma decydujący wpływ na wynik i właściwości żywicy epoksydowej. W rezultacie żywica poliestrowa jest łatwiejsza do zmieszania pod względem dozowania i bardziej niezawodna, pod warunkiem, że została wybrana odpowiednia żywica.

Żywicę epoksydową można dostosować i uzyskuje ona bardziej stabilne właściwości statyczne niż żywica poliestrowa. Skurcz podczas wysychania i utwardzania jest mniejszy w przypadku żywicy epoksydowej, która może odgrywać ważną rolę w bardzo precyzyjnych zadaniach odlewniczych. Ponadto żywica epoksydowa ma wyższy poziom przyczepności i właściwości adhezyjnych, co prowadzi do bardziej stabilnych odlewów kompozytowych.

Decydującą różnicą w przetwarzaniu jest zapach. Podczas gdy żywica epoksydowa jest prawie bezwonna i dlatego można ją łatwo przetwarzać w pomieszczeniach, żywica poliestrowa wytwarza silne opary. Podczas fazy schnięcia i utwardzania ulatnia się styren, który tworzy intensywny „zapach plastyczny”.

PORADY I WSKAZÓWKI

Planując i wybierając żywicę syntetyczną, należy również zwrócić uwagę na możliwą lepkość podczas przetwarzania. Jeśli przetwarzasz produkt, który jest zbyt lepki, być może będziesz musiał pracować z urządzeniami formującymi i drukującymi, aby zachować żywotność.