Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane różnymi czynnikami. Spalaniem paliw kopalnych, działalnością przemysłową i procesami rolniczymi. Jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw kopalnych. Takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa. Paliwa te są spalane w celu wytworzenia energii elektrycznej, napędzania pojazdów i ogrzewania domów. Podczas tych procesów uwalniają się do atmosfery szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak tlenek azotu i dwutlenek siarki. Działalność przemysłowa powoduje również powstawanie szeregu zanieczyszczeń, w tym tlenku węgla i cząstek stałych. Wreszcie procesy rolnicze, takie jak spalanie resztek pożniwnych i odpadów zwierzęcych, mogą uwalniać do powietrza duże ilości zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenie powietrza. Jak oczyścić powietrze w domu?

Aby oczyścić powietrze w domu, możesz zainstalować oczyszczacze powietrza. Możesz także zainwestować w filtr powietrza do systemu ogrzewania i chłodzenia, aby zredukować alergeny. Dodatkowo możesz otwierać okna i drzwi, aby poprawić wentylację, a zamiast chemicznych środków czyszczących stosować naturalne środki czystości. Aby chronić dom przed brudem, możesz używać wycieraczek przy wszystkich wejściach, regularnie odkurzać i myć podłogi, a także upewnić się, że okna i futryny drzwi są szczelne. Dodatkowo możesz użyć pokrowców na meble, aby zmniejszyć ilość kurzu i brudu przedostającego się do domu.

Zanieczyszczenie powietrza. Jakie szkodliwe substancje można znaleźć w powietrzu?

Szkodliwe substancje, które można znaleźć w powietrzu to:

 • Dwutlenek węgla
 • Ozon
 • Dwutlenek siarki
 • Dwutlenek azotu
 • Ołów
 • Pył zawieszony

Te zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł naturalnych, takich jak wulkany. Najczęściej jednak pochodzą z działalności człowieka, takiej jak spalanie paliw kopalnych, produkcja przemysłowa i spaliny samochodowe. Narażenie na te zanieczyszczenia może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, dlatego tak ważne jest podjęcie działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza. Jakie choroby wywołuje zanieczyszczone powietrze?

Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, w tym chorób układu oddechowego, takich jak astma i zapalenie oskrzeli. Chorób układu krążenia, takich jak udar i zawał serca, a nawet raka. Ponadto zła jakość powietrza może pogorszyć istniejące schorzenia, takie jak alergie i choroby płuc. Długotrwała ekspozycja została również powiązana z przedwczesnymi porodami i niską masą urodzeniową, a także problemami poznawczymi i rozwojowymi u dzieci.

Zanieczyszczenie powietrza. Zła jakość powietrza a pora roku

Jakość powietrza może się znacznie różnić w zależności od pory roku i regionu. Ogólnie rzecz biorąc, poziomy zanieczyszczenia powietrza są zwykle najwyższe w miesiącach letnich ze względu na zwiększone użycie klimatyzatorów i innych urządzeń, a także zwiększoną emisję zanieczyszczeń z pojazdów. Zimą poziom zanieczyszczenia powietrza jest zwykle niższy z powodu niższych temperatur i większej ilości opadów, co może pomóc w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza. W niektórych regionach zanieczyszczenie powietrza jest najgorsze jesienią ze względu na wyższy poziom dymu z kominów.

Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie powietrza widać gołym okiem

W jakich miastach powietrze jest najbardziej zanieczyszczone?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niektóre z miast o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza to:

 • Delhi w Indiach;
 • Pekin, Chiny;
 • Kair, Egipt;
 • Miasto Meksyk, Meksyk;
 • Karaczi w Pakistanie;
 • Kraków, Polska

W tych miastach poziom zanieczyszczenia powietrza często przekracza wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Parametry zanieczyszczonego powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest zwykle mierzone za pomocą trzech głównych parametrów: cząstek stałych (PM), ozonu (O₃) i dwutlenku azotu (NO₂). PM odnosi się do cząstek w powietrzu, takich jak kurz i dym, podczas gdy ozon i dwutlenek azotu są gazami. Te trzy zanieczyszczenia mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dlatego ważne jest monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza w celu ochrony zdrowia publicznego.

Jak zadbać o czyste powietrze w biurze?

Istnieje kilka kroków, które możesz podjąć, aby poprawić jakość powietrza w swoim biurze. Po pierwsze, ogranicz źródła zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, takie jak świece, chemiczne odświeżacze powietrza lub chemikalia czyszczące. Pamiętaj, aby często otwierać okna i drzwi, aby wpuścić świeże powietrze. Po drugie, zainstaluj oczyszczacze powietrza z filtrami HEPA, aby usunąć z powietrza cząsteczki unoszące się w powietrzu. Na koniec rozważ dodanie roślin domowych, które mogą pomóc w naturalnym filtrowaniu i oczyszczaniu powietrza.

TH!NK

Istnieje kilka roślin, które mogą pomóc w naturalnym oczyszczeniu powietrza w domu lub biurze. Rośliny takie jak aloes, pajęczaki, lilie pokojowe i bluszcz angielski są znane ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Ponadto rośliny takie jak Snake Plants, Rubber Plants i Golden Pothos mogą również pomóc w obniżeniu poziomu lotnych związków organicznych (LZO) z powietrza.

Sprawdź także inne nasze artykuły: