Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu.

Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu

Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu. Przedsłowie

Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu to najmodniejszy trend ostatnich lat. Wraz ze zrównoważonym rozwojem pojawiło się wiele innowacyjnych rozwiązań. Wśród nich znajdziemy między innymi innowacyjne ekologiczne produkty do czyszczenia domu. Obecnie, chemikalia zawarte w konwencjonalnych produktach czyszczących mogą powodować poważne problemy zdrowotne i środowiskowe. Główne problemy dotyczą oczu, skóry i układu oddechowego. Mogą się one również przyczynić do globalnego ocieplenia, zmniejszenia warstwy ozonowej, toksyczności wód i zanieczyszczenia powietrza. Zostało już udowodnione, że nieprawidłowe użycie, przechowywanie, utylizacja i etapy produkcji mogą spowodować zanieczyszczenie wód.

Zielone czyszczenie – postaw na naturalne środki czystości!

Pojawiająca się, innowacyjna, zrównoważona technika „zielonego czyszczenia” odnosi się do poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych dla środowiska substancji. Eko produkty czyszczące przyczyniają się do poprawy tych aspektów, wykorzystując mniej (lub nie wykorzystując ich wcale) szkodliwych chemikaliów i lotnych związków organicznych. Bazą do zielonego czyszczenia są czyszczące eko produkty Dodatkowo, zwolennicy eko sprzątania zachęcają również do używania materiałów pochodzących z recyklingu i surowców odnawialnych. Poniższy artykuł ma na celu uświadomienie sobie jakie korzyści niesie ze sobą używanie eko produktów czyszczących i zastosowanie metod czyszczenia.

Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu

Zrównoważony rozwój ma na celu wprowadzenie nowej perspektywy do naszego życia. Ma on zapewnić pewien balans i jest uważany za proces mający na celu wypełnienie długoterminowych potrzeb istot ludzkich. W parze ze zrównoważonym rozwojem, wyłonił się termin ‘eko’. Pomimo używania zamiennie terminów ‘eko’ i ‘zrównoważony’, istnieją koncepcyjne różnice pomiędzy nimi. Pojęcie ‘rozwój zrównoważonego’ zawiera w sobie aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Jest to strategia, która promuje rozwój współczesnych społeczeństw, polegający na zaspokajaniu ich potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom. Termin ‘eko’ odnosi się do poprawy środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Oznacza także ochronę zasobów przyrody i redukcję odpadów.

Ekologiczne produkty do czyszczenia

Eko produkty czyszczące przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, zmniejszając zanieczyszczenie powietrza poprzez wykorzystanie mniejszej (lub wcale) ilości szkodliwych chemikaliów i lotnych związków organicznych, a także używanie surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu. ‘Eko’ to obiecujący pomysł zarówno dla rodzaju ludzkiego jak i przyszłości naszej planety. Dzień po dniu, nowe produkty powstają z intencją pomocy naszemu środowisku. Ludzie zaczęli widzieć negatywny wpływ na środowisko wykorzystywanych powszechnie produktów po tym jak na jaw wyszły efekty zanieczyszczenia pestycydami w latach 60’tych (Meyer, 2010).

Zamień konwencjonalne czyszczenie na środki ekologiczne

Od roku 1980 powstało wiele produktów ekologicznych (USEPA, 2001). Wielu producentów produktów czyszczących dostrzegło potencjał i istotność ‘eko’ produktów. Producenci i konsumenci będą mieli coraz większą świadomość wybierając pomiędzy konwencjonalnymi produktami i przyjaznymi środowisku. Podczas gdy czyszczenie jest dla ludzi nieodzowne, równie istotny jest sposób w jaki czyścimy powierzchnie. W przeciwnym razie, wraz z usuwaniem szkodliwego pyłu, zarazków i bakterii niszczymy także swoje zdrowie i środowisko. Wiele badań dowiodło, że większość konwencjonalnych produktów czyszczących wysyła do atmosfery szkodliwe chemikalia i lotne związki organiczne (Kapur et al., 2012; Nazaroff et al,. 2004; Segura, 2014). 

Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu. Znaczenie eko czyszczenia

Środki czystości a zdrowie człowieka

Eko czyszczenie to jeden z fundamentów do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, gdy weźmiemy pod uwagę jego korzyści dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Eko produkty czyszczące mają wpływ na poprawę wyników pracowników i studentów, ich kreatywność i produktywność (McMorrow, 2002). Poprzez użycie produktów takich jak mop z mikrofibry, 68 ton szkodliwych substancji może zostać wyeliminowane (Moretti & Geiger 2008). Co ważniejsze, eko produkty czyszczące nie zawierają szkodliwych i toksycznych związków chemicznych (w przeciwieństwie do swoich konwencjonalnych odpowiedników). Pozbawione są one chociażby metali ciężkich (takich jak: arsen, ołów, kadm, kobalt, chrom, rtęć, nikiel, selen, 2-butoksyetanol, ftalany i fenol), które mogą powodować raka, astmę oraz choroby przewlekłe i alergiczne (Dougherty, 2011; Nazaroff et al., 2004; Steinemann et al., 2011). 

Środki czystości a środowisko

Kolejnym problemem związanym z produktami czyszczącymi są związki fosforu. Są one jedną z głównych przyczyn eutrofizacji wód. Eutrofizacja to proces, podczas którego ekosystem wzbogaca się o składniki takie jak azot czy fosfor. Zazwyczaj jest to długi proces aczkolwiek fosfor zawarty w produktach czyszczących przyspiesza go znacząco. Na skutek eurofizacji powstają martwe strefy i jakość wody w jeziorach i zatokach maleje (Dugan et al., 2011).

Czyszczenie – jak powinno wyglądać?

Definicja czyszczenia generalnie brzmi następująco: „usuwanie widocznych zabrudzeń (np. organicznych i nieorganicznych substancji) z obiektów i powierzchni w sposób manualny lub mechaniczny przy użyciu wody z detergentami lub produktami enzymatycznymi”. Ta definicja mogłaby brzmieć trochę inaczej. Czyszczenie powinno się bowiem odbywać przy użyciu wody i produktów bezpiecznych dla zdrowia i środowiska”. Wiele badań i ankiet potwierdziło szkodliwość substancji chemicznych znajdujących się w produktach czyszczących.

Dlaczego czyszczenie jest tak ważne?

Dziś wszyscy zgadzają się, że czyszczenie jest nieodzowne. Badania potwierdziły, że czystość ma duży wpływ na jakość wykonywanej pracy i bezpieczeństwo w jej miejscu (Culver et al., 2002). Według ankiety sporządzonej przez Corporate Express US prawie 1/3 osób cierpi na alergię z powodu złych warunków w miejscu pracy i 83% pracowników chciałoby widzieć eko produkty czyszczące w swoich biurach. Wnikliwe badanie przeprowadzone przez Culver wykazało, że mniej szkodliwe produkty wpływają pozytywnie na produktywność pracowników.

Zysk z odpowiedniego czyszczenia

Z punktu czysto finansowego jest to zysk w granicach od 30$ miliardów do 150$ miliardów każdego roku (Culver et al., 2002). Istnieją także inne fakty, które podkreślają wagę odpowiedniego doboru środków czyszczących dla zdrowia i środowiska. Jedno z badań wykazało, że rynek czyszczenia industrialnego wykorzystuje ponad 2 mld kg chemikaliów, z których większość uznaje się za szkodliwe zarówno dla środowiska jak i zdrowia ludzkiego (Case, 2003).

W rezultacie, produkty eko są mniej szkodliwe dla środowiska i pośrednio dla ludzi. Poprzez używanie tych przyjaznych środowisku produktów zaobserwowano zmniejszoną liczbę zachorowań wśród osób pracujących. Dodatkowo, produkty te nie wydzielają szkodliwych chemikaliów, w przeciwieństwie do konwencjonalnych produktów, które mają wpływ na pierwotne i wtórne zanieczyszczenie powietrza (Ashkin, 2008).

Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu

Istnieją pewne kryteria oceny czy dany produkt jest faktycznie przyjazny środowisku i zrównoważony. Pod uwagę należy wziąć takie kryteria jak użyte chemikalia, metody aplikacji, zawartość produktu, zużyta energia, potrzebna siła robocza, recykling, wielokrotność użycia, wpływ i korzyści dla zdrowia i środowiska czy koszty transportu (Espinoza et al., 2010; Barringer H.P., 2003; Larsson et al., 2009).

Cena produktów eko a produktów konwencjonalnych

Eko produkty były droższe gdy po raz pierwszy pojawiły się na rynku. Z tego powodu nawet ludzie, którym zależało na środowisku, niechętnie po nie sięgali. Z czasem uległo to zmianie, wraz z powstaniem nowych technologii i badań. Dziś, różnice pomiędzy produktami konwencjonalnymi i eko są niemal niezauważalne. Ponadto, niektóre produkty eko są nawet tańsze.

Ekologiczne preparaty do czyszczenia domu.

Konwencjonalne produkty poza czyszczeniem, sprowadzały też niepożądane konsekwencje dla ludzi i środowiska. Miały one bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi, a także na środowisko poprzez swoje niebezpieczne chemiczne zanieczyszczenia. Konwencjonalne czyszczenie niesie ze sobą zagrożenie ze strony wielu niebezpiecznych, toksycznych, czy nawet rakotwórczych substancji. Regulacje zmniejszyły ilość lub nawet zakazały użycia pewnych substancji w środkach czyszczących konwencjonalnego pochodzenia. Aczkolwiek, dozwolone poziomy niektórych chemikaliów wciąż powodują choroby, uszkodzenia czy zanieczyszczenie środowiska. Problem ten zupełnie nie dotyczy eko produktów czyszczących, gdyż nie zawierają one toksycznych substancji ani lotnych związków organicznych. Gdy wzrosło zainteresowanie ze strony społeczeństwa i instytucji, ceny eko produktów zmalały, a podaż i popyt wzrosły. Podczas gdy jedne badania ukazały prawdziwe oblicze konwencjonalnych środków, inne ukazały korzyści jakie niosą eko produkty. Pewne jest, że czyszczenie jest dla nas nieodzowne, jednak sposoby osiągnięcia czystości możemy zmienić na lepsze. Zrównoważone eko produkty do czyszczenia są tego przykładem.