Odświeżacz powietrza w sprayu.

Odświeżacz powietrza – co powinieneś o nim wiedzieć?

Najważniejsze informacje – odświeżacz powietrza

  • Odświeżacze powietrza, nawet te zwane zielonymi i organicznymi, mogą emitować potencjalnie niebezpieczne chemikalia.
  • Mniej niż 10% składników odświeżacza powietrza jest zazwyczaj podawane do wiadomości publicznej.
  • Ponad 20% ogólnej populacji USA zgłasza niekorzystne skutki zdrowotne odświeżaczy powietrza.

Odświeżacze powietrza są wszechobecne w środowisku wewnętrznym. Znajdziemy je w miejscu pracy, szkole, mieszkaniu, transporcie, hotelach, szpitalach, placówkach opieki oraz szeregu innych budynków prywatnych i publicznych. Działają one tak, aby nadać zapach środowisku lub maskować niechciane zapachy w przestrzeni wewnętrznej. Jednak pomimo tych zamiarów, odświeżacze powietrza emitują także szereg potencjalnie niebezpiecznych zanieczyszczeń, które mogą pogorszyć jakość powietrza. 

Odświeżacz powietrza i jego nieznane składniki

Składniki odświeżacza powietrza są w dużej mierze nieznane. Badania wykazały, że mniej niż dziesięć procent wszystkich lotnych składników jest zazwyczaj ujawnianych na etykietach odświeżaczy powietrza lub kartach bezpieczeństwa materiału. Z punktu widzenia jakości powietrza w pomieszczeniach, odświeżacze powietrza zostały wskazane jako główne źródło lotnych związków organicznych w budynkach. Z punktu widzenia zdrowia, odświeżacze powietrza wiążą się z niekorzystnymi skutkami, takimi jak bóle głowy, ataki astmy, objawy śluzówki, choroby niemowląt i trudności w oddychaniu. 

1 . Dziesięć pytań o odświeżacz powietrza i jego działania oraz skutki stosowania

1.1 . Co to jest odświeżacz powietrza?

Odświeżacze powietrza to produkty konsumenckie, które emitują zapach, maskują go lub odpowiadają za obie te funkcje. Odświeżacze powietrza występują w wielu wersjach, w tym takich jak: spraye, żele, oleje, płyny, ciała stałe, wtyczki, kulki, dyfuzory i świece zapachowe. Dostępne są one zarówno w formach aktywnych lub pasywnych oraz z natychmiastowym, przerywanym lub ciągłym uwalnianiem. Oprócz jednostek specyficznych dla danego miejsca lub produktów przenośnych, odświeżacze powietrza mogą zawierać, które zapewniają zapach na całej przestrzeni, na przykład poprzez podłączenie dyfuzora zapachowego do systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 

1.2 . Gdzie stosuje się odświeżacze powietrza?

Odświeżacze powietrza są używane w całym społeczeństwie przez osoby indywidualne, branże i instytucje. Typowe miejsca, w których możemy je znaleźć to budynki i obiekty, takie jak: biura, szkoły, szpitale, kościoły, teatry, sklepy, hotele, kluby fitness, restauracje i toalety. Odświeżacz powietrzy jest popularny także w środkach transportu, takich jak samoloty, samochody, taksówki, autobusy, pociągi i łodzi. Korzysta się z nich także w domach, mieszkaniach, schroniskach dla bezdomnych, oczy placówkach opieki nad dziećmi.

Światowy rynek odświeżaczy powietrza przekracza 10 miliardów USD i rośnie w większości krajów. Europa jest największym rynkiem, a Azja najszybciej rozwijającym się rynkiem. 

Z ogólnej populacji badanej w USA, 72,8% używa odświeżaczy powietrza i dezodoryzatora co najmniej raz w tygodniu. Wcześniejszy raport wskazał, że odświeżaczy powietrza używa prawie 75% amerykańskich gospodarstw domowych. W europejskim badaniu, odświeżacze powietrza (spray, elektryczne i pasywne) używa odpowiednio 39%, 40% i 30% badanej populacji co najmniej raz w tygodniu w domach.

1.3 . Co emitują odświeżacze powietrza?

Odświeżacze powietrza emitują ponad 100 różnych substancji chemicznych, w tym lotne związki organiczne i pół- lotne związki organiczne.

Emitowane związki z produktów odświeżających powietrze były badane na całym świecie. Z badań wynika, że wszystkie typy odświeżaczy powietrza mogą emitować wysokie stężenia lotnych związków organicznych. Spośród wszystkich emitowanych lotnych związków organicznych około jedna czwartą klasyfikuje się jako potencjalnie toksyczną lub niebezpieczną.

1.4 . Jak emisje odświeżacza powietrza wpływają na środowisko wewnętrzne?

Odświeżacze powietrza mogą przyczyniać się do powstawania niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza zarówno na skutek bezpośredniej emisji, jak i wtórnych produktów reakcji.

Emitowane związki z odświeżaczy powietrza stosowanych w pomieszczeniach mogą również migrować na zewnątrz. Tym samym wpływają one na jakość powietrza na zewnątrz i przyczyniać się do powstawania smogu fotochemicznego. Na przykład w Kalifornii w 1997 r., odświeżacze powietrza emitowały około 7,5 tony lotnych związków organicznych dziennie.

1.5 . Jak emisje odświeżacza powietrza wpływają na zdrowie ludzi?

Odświeżacze powietrza mogą przyczyniać się do narażenia człowieka na pierwotne i wtórne zanieczyszczenia powietrza. Intensywna ekspozycja na działanie odświeżacza powietrza, nawet na niskim poziomie wiąże się z szeregiem niekorzystnych skutków zdrowotnych. Obejmują one migrenowe bóle głowy, ataki astmy, trudności w oddychaniu, problemy skórne, biegunka czy problemy neurologiczne. Określone chemikalia odświeżające powietrze odpowiadają za niekorzystne skutki dla neurologicznego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, odpornościowego i hormonalnego systemu. Na przykład acetaldehyd, który może być zarówno związany z pierwotną, jak i wtórną emisją z odświeżaczy powietrza. Jest on związany zarówno z ostrymi, jak i przewlekłymi zagrożeniami dla układu oddechowego, i jest klasyfikowany jako rakotwórczy niebezpieczny czynnik zanieczyszczający powietrze.

1.6 . Czy odświeżacz powietrza ujawnia swoje składniki?

Producenci odświeżaczy powietrza bardzo często nie ujawniają pełnych składów swoich produktów. Istnieje niewiele regulacji, które kontrolowałyby jawność składów. Często okazuje się jednak, że obok substancji ujawnionych, produkt posiada znacznie więcej związków, które mogą być szkodliwe dla naszego zdrowia. Wymienione na etykietach składniki są zazwyczaj ogólnymi lub neutralnie brzmiącymi wyrażeniami, takimi jak „zapach”, „olejki eteryczne”, „woda” czy „organiczne perfumy”. Jednak wiele składników chemicznych nie pojawia się na opakowaniach w ogóle. Nieujawnianie chemikaliów do odświeżania powietrza jest legalne. Również w Polsce nie jest wymagane ujawnienie wszystkich składników odświeżaczy powietrza. prawo nie wymaga ujawnienia wszystkich składników produktu, który zazwyczaj stanowi mieszaninę kilkudziesięciu do kilkuset chemikaliów. Istnieją uderzające różnice między wymienionymi na etykietach a emitowanymi chemikaliami.

Niektóre firmy zajmujące się produkcją odświeżaczy powietrza zaczęły dobrowolnie ujawniać składniki. Konsumenci mogą jednak nie weryfikować dokładności ujawnionych składników. 

1.7 . Czy emisje z „ekologicznych” odświeżaczy powietrza różnią się od zwykłych odświeżaczy powietrza?

Coraz częściej na półkach sklepowych spotykamy produkty ekologiczne. Termin ten jest popularny jednak nie ma on jednak definicji prawnej ani chemicznej w odniesieniu do odświeżaczy powietrza.

Społeczeństwu brakuje świadomości i pewności co do znaczenia terminu „eko” . Badanie przeprowadzone na populacji amerykańskiej wykazało, że 72,6% nie wiedziało, że produkty zapachowe, nawet te zwane ekologicznymi mogą emitować niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza. Z kolei 60,1% nie kontynuowałoby używania produktu zapachowego, gdyby wiedzieli, że emituje takie zanieczyszczenia.

Roszczenia dotyczące zielonych, organicznych lub całkowicie naturalnych odświeżaczy powietrza są zasadniczo nieuregulowane i niemonitorowane. Nawet jeśli aromaty zapachowe są w jakiś sposób naturalne, to często odświeżacze powietrza zawierają szereg innych składników w bazie produktów, których nie można uznać za naturalne. Ponadto pozornie naturalne aromaty, takie jak olejki eteryczne, mogą jednak emitować i generować niebezpieczne zanieczyszczenia.

1.8 . Co z niezamierzonym narażeniem na odświeżacze powietrza w środowisku wewnętrznym?

Ludzie są narażeni na działanie odświeżaczy powietrza zarówno poprzez dobrowolne ich stosowanie (np. w domach), jak i mimowolnie (np. w miejscach publicznych). Ta ostatnia kwestia jest szczególnie niepokojąca, ponieważ osoby mogą doświadczać niepożądanych skutków bez ich świadomości lub zgody.

Oprócz zagrożeń dla zdrowia, narażenie na działanie odświeżaczy powietrza może stanowić ograniczenia dla niektórych ludzi. Na przykład obecność odświeżacza powietrza w toalecie może uniemożliwić osobie cierpiącej na astmę dostęp do toalety, jeśli dana osoba doświadczy ataków astmy po ekspozycji na odświeżacze powietrza. Ostatnie badania wskazują, że firmy, które używają odświeżaczy powietrza, mogą stracić klientów.

1.9 . Jakie są możliwe rozwiązania lub alternatywy?

Odświeżacze powietrza mają na celu zapewnienie przyjemniejszego zapachu w pomieszczeniu. Mieszanka zapachowa nadaje nadaje przyjemny zapach lub maskuje istniejącego problemu z jakością powietrza. To, że większość populacji w wielu krajach używa odświeżaczy powietrza, świadczy o ich popularności i pożądanych efektach. Jednak stosowanie odświeżaczy powietrza może mieć niezamierzone skutki i stanowić zagrożenie dla środowiska wewnętrznego i zdrowia ludzi.

Rozwiązaniem alternatywnym dla odświeżacza jest redukcja lub eliminacja źródła nieprzyjemnego zapachu. Usunięcie przyczyny lub zwiększenie wentylacji (takie jak otwarcie okna lub użycie wentylatora wyciągowego) może pomóc wyeliminować źródło nieprzyjemnych zapachów. konieczności użycia odświeżacza powietrza do maskowania zapachu.

Pytanie dotyczące stosowania odświeżaczy powietrza polega na tym, czy potencjalne koszty dla zdrowia osobistego i publicznego oraz zyski przeważają nad postrzeganymi korzyściami. Jak pokazują badania, klienci wolą środowisko wolne od zapachów niż środowisko zapachowe, więc stosowanie odświeżaczy powietrza i systemów zapachowych może zniechęcać, a nie przyciągać niektórych klientów. Ponadto użycie odświeżacza powietrza może stanowić potencjalną odpowiedzialność, jeśli wywoła negatywne skutki zdrowotne u osób. 

1.10 . Jakie są kierunki badań potrzebne do nauki, zdrowia i polityki?

Temat odświeżaczy powietrza w środowisku wewnętrznym jest obszernym obszarem badań. Szczegółowe pytania to:

  • Jakie są przyczyny zwiększonego użycia odświeżaczy powietrza?
  • Jaka jest świadomość społeczna na temat emitowanych przez odświeżacze związków? Czy ludzie uważają, że tak zwane ekologiczne i organiczne odświeżacze powietrza są lepsze?
  • W jaki sposób etykietowanie składników odświeżaczy powietrza wpłynęłoby na stosowanie produktów przez ludzi?
  • Czy zgłaszane problemy zdrowotne wynikają z emisji pierwotnych lub wtórnych zanieczyszczeń, poszczególnych składników lub ich mieszanin?
  • Jaka jest skuteczność różnych strategii zmniejszenia zanieczyszczeń w pomieszczeniach, w tym tych związanych z odświeżaczami powietrza?
  • Czy określenia „ekologiczny”, „organiczny” lub „naturalny” dla odświeżaczy powietrza powinny mieć definicje chemiczne i regulacyjne?
  • Jak możemy poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu i kontrolować zapachy w środowisku wewnętrznym, ale bez potencjalnego ryzyka dla jakości powietrza?

Podsumowując, odświeżacze są często stosowane z zamiarem stworzenia korzystnego środowiska w pomieszczeniu. Odświeżacze powietrza mogą jednak stanowić niezamierzone i być może niewidoczne ryzyko. 

Jeśli szukasz naturalnego środka, który usunie nieprzyjemne zapachy u źródła skorzystaj z ekologicznego płynu ASSANA. ASSANA – neutralizator zapachów od Think Eco Think Bio ma technologię usuwania nieprzyjemnych zapachów u źródła. Redukcja zapachu dzięki płynowi odbywa się dzięki eliminacji zapachu już na poziomie molekularnym!