Superglue jest toksyczny tylko wtedy, gdy wyparuje

Superglue składa się z cyjanoakrylanu, w różnych składach, znanego również jako cyjanoakrylan lub cyjanoakrylan alkilu. Przy zastosowaniu funkcjonalnym substancja jest nietoksyczna i nie paruje. Po podgrzaniu powyżej temperatury topnienia cyjanoakrylan wydziela toksyczne opary. W szczególnych sytuacjach ma tendencję do reaktywnego ogrzewania.

Toksyczne opary po podgrzaniu, nietoksyczne w chłodnym, suchym miejscu

Kleje typu superglue są wykonane z cyjanoakrylanu, który tworzy stabilne łańcuchy w reakcji chemicznej zwanej polimeryzacją. Ten proces zamienia płynny klej w twardy związek. Podczas procesu nie wydostają się toksyczne opary. Oczywiście ludzki organizm nie toleruje np. Superkleju w ustach. Niebezpieczeństwo polega nie na toksyczności, ale na właściwościach klejących.

Odporność cieplna klejem wynosi 79 stopni Celsjusza w stanie ciekłym i około 180 stopni w stanie suchym. Jednak trujące opary mogą emitować od około 150 stopni.

PORADY I WSKAZÓWKI

Ciekły cyjanoakrylan może wywołać egzotermiczną reakcję na niektórych tkaninach bawełnianych. W przypadku rozpryskania kleju na odzieży unikaj kontaktu ze skórą, co może spowodować oparzenia.