Kołki Rigips i ich nośność

Kołki Rigips i ich nośność

Kołki Rigips i ich nośność. Płyty gipsowo-kartonowe są aktualnym stanem techniki w zakresie budowy wnętrz i są odpowiednio szeroko rozpowszechnione. Zmienia to również właściwości ścian i sufitów. To ważne pytanie dla mieszkańców, bo gdzie jest nośność kołka Rigips?

Kołki Rigips i ich nośność. Rigips kontra płyta gipsowo-kartonowa

Najpierw jednak wyjaśnienie: „Rigips” to nazwa handlowa płyt gipsowo-kartonowych firmy Saint-Gobain Rigips GmbH, ale stała się popularna w przypadku płyt gipsowo-kartonowych. Dlatego też używamy tutaj terminu potocznie i nie reprezentujemy konkretnej rekomendacji produktu.

Kołki Rigips i ich nośność. Płyta gipsowo-kartonowa jest obecnie integralną częścią całego wyposażenia wnętrz

Najpóźniej w latach 90. firma Rigips stała się znana z szybkiego i wydajnego budowania wnętrz. Płyty gipsowo-kartonowe można dziś znaleźć w całym wnętrzu:

  • w łazience (zielone płyty gk odporne na wilgoć)
  • jako: bezpośrednia okładzina ścienna (zamiast tynku)
  • partycje
  • jako: okładzina do montażu podtynkowego (toaleta, armatura)
  • jako: bezpośrednia okładzina sufitowa
  • w postaci podwieszanych sufitów

Szybko staje się jasne, że płyta gipsowo-kartonowa wymaga nie tylko otworów na kołki na zdjęcia czy lekkie półki. Ciężkie szafki ścienne do kuchni i innych elementów wyposażenia również muszą być solidnie zamocowane.

Kołki Rigips i ich nośność. Nośność suchych elementów budowlanych jest regulowana przez DIN

Kołki rigips
Kołki rozporowe

Dlatego najpierw musisz zorientować się w nośności kołków. Jednak nośność nie zależy wyłącznie od bezpośrednich właściwości danej kotwy. Należy raczej wziąć pod uwagę nośność płyt kartonowo-gipsowych i sufitów z płyt kartonowo-gipsowych. Informacje na temat nośności konstrukcji z płyt gk i płyt kartonowo-gipsowych można znaleźć m.in. w normach DIN 18180 i DIN 18182.

Cechy szczególne, takie jak konstrukcja jednowarstwowa lub wielowarstwowa

Np. Uwzględniane są nośności w zależności od grubości i ilości paneli (dwukrotne mocowanie paneli), odległość między podkonstrukcją montażową itp. Na podstawie tych wartości nośność kołków jest następnie ograniczona do 1 mi, w razie potrzeby, do 1 płyty. Wpływ ma również głębokość obciążenia mocowanych części.

Nośność kotwy do płyt kartonowo-gipsowych w zależności od rodzaju kotwy

W przypadku samych kołków Rigips należy również rozróżnić poprzez typy kotwic ze względu na nośność. Następnie można sformułować następujące stwierdzenia dotyczące nośności kołków do płyt gk. Kołki plastikowe do płyt gk mają nośność 25 kg na jedną warstwę, 40 kg na dwie warstwy płyt gk.

Zawsze uwzględniaj maksymalną nośność konstrukcji GK

W przypadku metalowych kołków rozporowych nośność wzrasta o 5 do 10 kg. Istnieją również kołki sprężynowe. Jednak przy odpowiedniej konstrukcji Rigips (jednowarstwowe zgodnie z obowiązującą normą DIN) dopuszczalna nośność płyty gk również wynosi maksymalnie 40 kg na metr.

Upewnij się, że płyta gipsowo-kartonowa jest zgodna z normą DIN

Nie ma problemu z nowszymi budynkami, które zostały zbudowane zgodnie z normami i przepisami budowlanymi. Problematyczne staje się jednak w nieruchomościach, w których niezgodnie z przepisami narysowano ściany z płyt kartonowo-gipsowych. Wprowadzając się lub kupując taki obiekt należy zatem zawsze mieć pisemne potwierdzenie, że prace wewnętrzne wykonano w konstrukcji suchej zabudowy zgodnie z przepisami.

PORADY I WSKAZÓWKI

Jeżeli płyta gipsowo-kartonowa lub płyty gipsowo-kartonowe mocowane są bezpośrednio do podłoża, można również zastosować kołki, które są osadzane bezpośrednio w podłożu. W typowym obszarze szafek ściennych w kuchni często w płycie gipsowo-kartonowej umieszcza się również metalowy profil.