Rozpuszczalnik i super glue

Rozpuszczalnik i super glue

Rozpuszczalnik i super glue. Wiele klejów musi również zawierać rozpuszczalniki. Zwykle z powodu tych rozpuszczalników odpowiedni jest klej. Jednak na przykład superglue jest również usuwany za pomocą rozpuszczalnika. Podsumowaliśmy tutaj wszystkie informacje o superklejach i rozpuszczalnikach.

Rozpuszczalnik i super glue. Podstawowa definicja rozpuszczalników

Rozpuszczalniki są używane, aby móc rozpuścić określoną substancję. Jedną z podstawowych właściwości rozpuszczalników jest to, że rozpuszczają one inne substancje, ale nie reagują chemicznie z substancją, która ma zostać rozpuszczona. Mówiąc prościej, substancja zawiera siatkę, na przykład utworzoną z kryształów, która utrzymuje ją razem i sprawia, że ​​jest stała.

  • Przeczytaj także – Rozpuszczalnik do kleju
  • Przeczytaj także – Usuń zapach z rozpuszczalnika
  • Sprawdź także – silikon i rozpuszczalniki

Rozpuszczalnik i super glue. Stosowanie rozpuszczalników

Rozpuszczalniki służą do utrzymywania kleju w stanie płynnym, aby można go było przetwarzać. Jeśli klej zostanie teraz nałożony, należy go wyjąć z pojemnika i nałożyć. Rozpuszczalniki ulatniają się w powietrzu i klej twardnieje. Superklej nie działa na tej zasadzie; wszystkie superkleje nie zawierają rozpuszczalników. Fakt ten czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska, ponieważ rozpuszczalniki często zawierają zanieczyszczenia uwalniane podczas suszenia.

Różnica między utwardzaczem a rozpuszczalnikiem

Superklejów nie należy mylić z innymi superklejami lub ogólnie klejami, które wymagają utwardzacza, np. Kleju 2-składnikowego. Z tymi klejami nie wyparowuje rozpuszczalnik. Dodany utwardzacz raczej wywołuje reakcję chemiczną, a cząsteczki kleju sieciują się ze sobą.

Przykłady utwardzania przez suszenie lub reakcję chemiczną

Takie zjawisko można również łatwo wytłumaczyć kolorami. Na przykład następujące dwa kolory:

  • Farba silikatowa
  • Farba emulsyjna

Farbę emulsyjną miesza się z wodą jako rozcieńczalnikiem. Jeśli farba zostanie teraz nałożona, farba zaczyna wysychać – rozpuszczalnik, woda, odparowuje. Z drugiej strony w przypadku farby silikatowej uruchamiany jest proces chemiczny.

Na przykład, jeśli malujesz szkło wodne na tynku mineralnym, stosuje się proces chemiczny, który wiąże chemicznie tynk (górną warstwę) ze szkłem wodnym. Aby ponownie usunąć ten kolor, należy również usunąć tynk.

Usuwanie superklejów za pomocą rozpuszczalników

Rozpuszczalnik i super glue
Klej

Chociaż superglues nie zawierają rozpuszczalników, nadal można je usunąć za pomocą rozpuszczalników. Można do tego użyć zarówno acetonu, jak i produktów tłuszczowych, takich jak olej lub margaryna. Produkty przyjazne dla skóry, takie jak tłuste kremy lub olejki, są szczególnie odpowiednie do usuwania superkleju ze skóry.

Rozpuszczalnik i super glue. Rozpuszczalnik do rozcieńczania i usuwania

Typowym rozpuszczalnikiem organicznym, którego można używać do rozpuszczania różnych klejów, a także farb, byłby aceton. W zależności od składu aceton może rozpuszczać farby i lakiery, ale także kleje takie jak superglue.

PORADY I WSKAZÓWKI

Ważne są tutaj inne możliwe reakcje lub właściwości. Jeśli chcemy usunąć superglue ze skóry, należy pamiętać, że aceton odtłuszcza i krucha skórę. Wchłania się również przez skórę i może dostać się do krwi. Dlatego zawsze należy wyjaśnić, czy rozpuszczalnik, taki jak aceton, jest szkodliwy dla zdrowia.